Om os

Andelsbyen er en virtuel platform og et fysisk udtryk

Vækstuniverset

Alt det, vi kan glædes over at se skinne frem alle steder blandt alle mennesker og i hele skaberværket. Det gode, det skønne, det retfærdige.

Andelsmiljøet

Den del af vækstuniverset, som vi i Andelsbyen har kendskab til og som vi har direkte netværk med, f.eks. ved opslag på bevidsteborgere.dk eller ved at vi leger sammen.

Andelsbyen

Den del af Andelsmiljøet som, tiltrukket af kulturen og arbejdsgrundlaget, rykker tættere sammen, og etablerer et egentligt netværkssamarbejde med hinanden. Den består af dem, som udtrykker ønske om det, og som er med i et hus i Andelsbyen, enten et fælles hus eller et privat hus.

foto: Jesper Rais, www.raisfoto.dk

Peder Poulsen, Idémager

Om Landsbylauget

Initiativgruppen, kaldet Landsbylauget, har som opgave at give Andelsbyen både form og indhold.

 

I Andelsbyen er vi optaget af cirkelsamlingen som kommunikationsform. Denne cirkelsamling bruger en bestemt model for ledelse som kaldes sociokrati. Lidt øvelse skal der til og det er vi så i gang med her. 

 

Modellen for ledelse i vores lille miljø er ikke taget fra den militære logik som retten til at bestemme over andre. Vi er vist tættere på at definere ledelse som en relationel erfaring, der fremmer samskabelse ved at tilbyde optimale rammer for samarbejde og målopfyldelse.